Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.9.2017

Rekisterinpitäjä: Oy Transmeri Ab

Y-tunnus: 2565893-3

Osoite: Linnoitustie 2A
02600 Espoo

Rekisteriasioiden yhteystieto:
Transmeri asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@transmeri.fi

Rekisterin nimi: Transmeri Pro-verkkokaupan käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • Markkinointi eri muodoissaan
 • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus
 • Oy Transmeri Ab:lla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityneistä käyttäjistä perustietoja, kuten:

 • yrityksen ja yhteyshenkilön nimi
 • osoite
 • puhelin
 • sähköposti
 • Y-tunnus
 • puhelin
 • muut mahdolliset tiedot

  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Ab Transmeri Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja yhteistyökumppanit. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

  Rekisteröidyn kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

  Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  Tiedon korjaaminen

  Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

  Takaisin ylös